Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Sabroe Selection A/S
Havnegade 39
1058 København K
Tlf.: 7023 8360
Mail: info@sabroe-selection.dk
Website: www.sabroe-selection.dk
CVR-nr. 29420610

Sabroe Selection A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@sabroe-selection.dk

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Kunder: Navn, e-mail, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger, evt. Master jobguide
 • Kandidater: Navn, e-mail, CV-data, evt. referencer, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger, evt. Master personlighedstest
 • Leverandør og samarbejdspartner: Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger.

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller bestiller mere information om vores ydelser.

Desuden indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger til brug for statistik på vores website: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv indtaster informationerne på websitet behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, firmanavn, fritekst . Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev, kurser og workshop, samt bestilling af yderligere materiale og anvendelse af kontaktformularen.

Privatlivspolitik i forbindelse med rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål, om at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver evt. delt videre til kunden efter accept fra kandidaten.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive gemt i 5 år, med henblik på at blive taget i betragtning til fremtidige jobopslag, såfremt kandidaten har givet tilladelse til dette – ellers vil materialet blive destrueret ved den specifikke rekrutteringsprocess afslutning.

Ved uopfordrede indtastede CV’er gemmes ansøgning og bilag i 5 år, hvorefter hele materialet slettes, med mindre andet er aftalt.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 5 år, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personoplysninger om kandidater og kunder indsamles til følgende formål:

 • For kandidater behandling af rekruttering
 • For kunder behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Udsendelse af yderligere materiale
 • Administration af din relation til os

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at optimere vores services og indhold.

Datamining

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

 • Som kandidat kan du logge ind på sitet og opdatere dine data.
 • Som kunde kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata.

Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Som kandidat kan du altid selv slette dine oplysninger. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke altid muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev som evt. kunde er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du har mulighed for at afmelde nyhedsbrevet i bunden af en nyhedsbrevs mail. Dette gøres ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” – herefter slettes din mail fra systemet. Du kan også sende en mail til info@sabroe-selection.dk, hvis du ønsker at blive slettet fra systemet.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, backup, testleverandør, ekstern bogholder, samt leverandør til udsendelse af nyhedsbrev. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og inkasso.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det – herunder til fremtidige rekrutteringsforløb. Referencer på kandidater indhentes kun efter samtykke fra kandidaten.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i vores Cookiepolitik. Oplysningerne anvendes til at optimere indholdet på websitet.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Vi vil naturligvis slette dine persondata, hvis du beder dig om det – og andet ikke forpligter os til at beholde dem. Det gælder fx. hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, så er du velkommen til at bede os om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt og bekræfter til dig, at det er sket.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette website ejes af Sabroe Selection A/S, CVR-nr. 29420610.

Kontakt os venligst for en nærmere præsentation af vores persondatapolitik.

Med venlig hilsen

Alice Sabroe

Peter Søndergaard

Top